Tag Archive: Tìm kiếm tài năng Việt Nam

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 8 – Full video ngày 16/11/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietnam got talent 2014 Tap 8 – Xem video clip Tim kiem tai nang Viet Nam got talent ngay 16/11/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 7 – Full video ngày 9/11/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietnam got talent 2014 Tap 7 – Xem video clip Tim kiem tai nang Viet Nam got talent ngay 9/11/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 6 – Full video ngày 2/11/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietnam got talent 2014 Tap 5 – Xem video clip Tim kiem tai nang Viet Nam got talent ngay 26/10/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 5 – Full video ngày 26/10/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietnam got talent 2014 Tap 5 – Xem video clip Tim kiem tai nang Viet Nam got talent ngay 26/10/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 4 – Full video ngày 19/10/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietnam got talent 2014 Tap 4 – Xem video clip Tim kiem tai nang Viet Nam got talent ngay 19/10/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 3 – Full video ngày 12/10/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietnam got talent 2014 Tap 3 – Xem video clip Tim kiem tai nang Viet Nam got talent ngay 12/10/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 2 – Full video ngày 5/10/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietna got talent 2014 Tap 2 – Xem video clip Tim kienm tai nang Viet Nam got talent ngay 5/10/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài… Đọc tiếp

[Tìm kiếm tài năng] Viet Nam got talent 2014 Tập 1 – Full video ngày 28/9/2014


[Tim kiem tai nang 2014 – Full video Vietna got talent 2014 Tap 1 – Xem video clip Tim kienm tai nang Viet Nam got talent ngay 28/9/2014]  Gameshow  thực tế Tìm kiếm tài năng… Đọc tiếp

Gala Chung kết Viet nam got talent ngày 21/4/2013 – Full video clip


[Vietnam got talent 2013 –  Chung ket trao giai Vietnam got talent – Gala Tim kiem tai nang Vietnam  – Vietnam got talent ngay 21/4/2013 –  Vietnam got talent 2013 Dem chung ket… Đọc tiếp

Chung kết 2 Viet nam got talent ngày 14/4/2013–Full video clip


[Vietnam got talent 2013 –  Chung ket 1 Vietnam got talent – Tim kiem tai nang Vietnam tap 25 – Vietnam got talent ngay 14/4/2013 –  Vietnam got talent 2013 Dem chung ket… Đọc tiếp

Chung kết 1 Vietnam got talent 2013 – Video clip


[Vietnam got talent 2013 –  Chung ket 1 Vietnam got talent – Tim kiem tai nang Vietnam tap 24 – Vietnam got talent ngay 7/4/2013 –  Vietnam got talent 2013 Dem chung ket… Đọc tiếp

Kết quả Bán kết 7 Vietnam got talent 2013 – Full video clip


[Vietnam got talent 2013 – Ket qua Ban ket 7 Vietnam got talent – Tim kiem tai nang Vietnam tap 23 – Vietnam got talent ngay 2/4/2013 – Ban ket 7 Vietnam got… Đọc tiếp

Viet nam got talent Bán kết 7 ngày 31/3/2013 – Full video clip


[Vietnam got talent 2012/2013 – Vietnam got talent Ban ket 6 – Tim kiem tai nang Vietnam tap 20 – Vietnam got talent ngay 24/3/2013 – Ban ket 6 Vietnam got talent 2013… Đọc tiếp

Kết quả Bán kết 6 Vietnam got talent 2013 – Full video clip


[Vietnam got talent 2012/2013 – Ket qua Ban ket 6 Vietnam got talent – Tim kiem tai nang Vietnam  – ket qua Vietnam got talent ngay 26/3/2013 – Xem Tap 20 Vietnam got… Đọc tiếp

Vietnam got talent Bán kết 6 ngày 24/3/2013 – Full video


[Vietnam got talent 2012/2013 – Vietnam got talent Ban ket 6 – Tim kiem tai nang Vietnam tap 20 – Vietnam got talent ngay 24/3/2013 – Ban ket 6 Vietnam got talent 2013… Đọc tiếp