Category Archive: Game show

Tuyệt đỉnh tranh tài Tập 1 – Full video ngày 19/4/2014


[Tuyet dinh tranh tai Tap 1 – Xem Tuyet dinh tranh tai ngay 19/4/2014 – Video clip Tuyet dinh tranh tai Youtube]  Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc thi âm nhạc của 10 ca sĩ… Continue reading

Việt Nam Idol Gala 7 – Full video Tập 17 ngày 20/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 17 ngay 20/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 17 Gala 7 – Full Tap 17 Vietnam Idol ngay 17/4/2014]  Thần tượng Âm… Continue reading

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 3 – Full video ngày 20/4/2014


[X Factor Viet Nam Tap 3 – Nhan to bi an Tap 3 – X factor Nhan to bi an ngay 20/4/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor… Continue reading

Người bí ẩn Tập 4 – Full video ngày 20/4/2014


[Nguoi bi an Tap 4 – Nguoi bi an ngay 20/4/2014 – Xem full Nguoi bi an Youtube – Video clip Nguoi bi an]  Người bí ẩn – Odd one in, một gameshow… Continue reading

[VK Pop supper star] Ngôi sao Việt Tập 6 – Full video ngày 19/4/2014


[Ngoi sao Viet Tap 6 – VK Pop super star Tap 6 - Ngoi sao Viet ngay 19/4/2014 – Tap 6 VK Pop super star – Xem video clip Ngoi sao Viet Tap… Continue reading

Gương mặt thân quen 2014 Tập 4 – Full video ngày 19/4/2014


[Guong mat than quen 2014 Tap 4 – Guong mat than quen ngay 19/4/2014 – Xem video clip Guong mat than quen full Youtube]  Gương mặt thân quen 2014 Tập 4 lên sóng… Continue reading

Người bí ẩn Tập 3 – Full video ngày 13/4/2014


[Nguoi bi an Tap 3 – Nguoi bi an ngay 13/4/2014 – Xem full Nguoi bi an Youtube – Video clip Nguoi bi an]  Người bí ẩn – Odd one in, một gameshow… Continue reading

Việt Nam Idol Kết quả Gala 6 – Full video Tập 16 ngày 13/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 16 ngay 13/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 16 Ket qua Gala 6 – Full Tap 16 Vietnam Idol ngay 13/3/2014]  Thần… Continue reading

[VK Pop supper star] Ngôi sao Việt Tập 5 – Full video ngày 12/4/2014


[Ngoi sao Viet Tap 5 – VK Pop super star Tap 5 - Ngoi sao Viet ngay 12/4/2014 – Tap 5 VK Pop super star – Xem video clip Ngoi sao Viet Tap… Continue reading

Gương mặt thân quen 2014 Tập 3 – Full video ngày 12/4/2014


[Guong mat than quen 2014 Tap 3 – Guong mat than quen ngay 12/4/2014 – Xem video clip Guong mat than quen full Youtube]  Gương mặt thân quen 2014 Tập 3 lên sóng… Continue reading

Người bí ẩn Tập 2 – Full video ngày 6/4/2014


[Nguoi bi an Tap 2 – Nguoi bi an ngay 6/4/2014 – Xem full Nguoi bi an Youtube – Video clip Nguoi bi an]  Người bí ẩn – Odd one in, một gameshow… Continue reading

Việt Nam Idol Gala 6 – Full video Tập 15 ngày 6/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 15 ngay 6/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 15 Gala 6 – Full Tap 15 Vietnam Idol ngay 6/42014]  Thần tượng Âm… Continue reading

[VK Pop supper star] Ngôi sao Việt Tập 4 – Full video ngày 5/4/2014


[Ngoi sao Viet Tap 4 – VK Pop super star Tap 4 - Ngoi sao Viet ngay 5/4/2014 – Tap 3 VK Pop super star – Xem video clip Ngoi sao Viet Tap… Continue reading

Gương mặt thân quen 2014 Tập 2 – Full video ngày 5/4/2014


[Guong mat than quen 2014 Tap 2 – Guong mat than quen ngay 5/4/2014 – Xem video clip Guong mat than quen full Youtube]  Gương mặt thân quen 2014 Tập 2 lên sóng… Continue reading

[X Factor Việt Nam] Nhân tố bí ẩn Tập 2 – Full video ngày 13/4/2014


[X Factor Viet Nam Tap 2 – Nhan to bi an Tap 2 – X factor Nhan to bi an ngay 13/4/2014 – Xem full video clip  Nhan to bi an X factor… Continue reading