Category Archive: Hợp ca tranh tài

Chung kết Hợp ca tranh tài tập 10 ngày 27/4 – Video clip


[Hop ca tranh tai – Hop ca tranh tai tap 10 – Xem Hop ca tranh tai – Chuong trinh Hop ca tranh tai VTV – Clip Hop ca tranh tai – Hop… Tiếp tục đọc

Hợp ca tranh tài tập 9 ngày 20/4 – Video clip


[Hop ca tranh tai – Hop ca tranh tai tap 9 – Xem Hop ca tranh tai – Chuong trinh Hop ca tranh tai VTV – Hop ca tranh tai tap 9 ngay 20/4/2012] … Tiếp tục đọc

Hợp ca tranh tài tập 4 ngày 16/3 – Video clip


[Hop ca tranh tai – Hop ca tranh tai tap 4 – Xem Hop ca tranh tai – Chuong trinh Hop ca tranh tai VTV – Clip Hop ca tranh tai – Hop… Tiếp tục đọc

Hợp ca tranh tài tập 1 ngày 24/2 – Video clip


[Hop ca tranh tai – Xem Hop ca tranh tai – Chuong trinh Hop ca tranh tai VTV – Clip Hop ca tranh tai – Hop ca tranh tai so 1 – Hop… Tiếp tục đọc