Category Archive: Vietnam Idol

[Việt Nam Idol] Thần tượng âm nhạc 2015 Tập 8 – Full video ngày 24/5/2015


Viet Nam Idol 2015 Tap 8 – Full video clip Than tuong am nhac 2015 ngay 24/5/2015 – Xem VietNam Idol Youtube full Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 – Vietnam Idol 2015 được… Tiếp tục đọc

[Việt Nam Idol] Thần tượng âm nhạc 2015 Tập 7 – Full video ngày 17/5/2015


Viet Nam Idol 2015 Tap 7 – Full video clip Than tuong am nhac 2015 ngay 17/5/2015 – Xem VietNam Idol Youtube full Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 – Vietnam Idol 2015 được… Tiếp tục đọc

Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2015 Tập 6 – Full video ngày 10/5/2015


Viet Nam Idol 2015 Tap 6 – Full video clip Than tuong am nhac 2015 ngay 10/5/2015 – Xem VietNam Idol Youtube full Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 – Vietnam Idol 2015 được… Tiếp tục đọc

Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2015 Tập 4 – Full video ngày 26/4/2015


Viet Nam Idol 2015 Tap 4 – Full video clip Than tuong am nhac 2015 ngay 26/4/2015 – Xem VietNam Idol Youtube full Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 – Vietnam Idol 2015 được… Tiếp tục đọc

Thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol 2015 Tập 3 – Full video ngày 19/4/2015


Viet Nam Idol 2015 Tap 3 – Full video clip Than tuong am nhac 2015 ngay 19/4/2015 – Xem VietNam Idol Youtube full Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 – Vietnam Idol 2015 được… Tiếp tục đọc

Việt Nam Idol Gala Chung kết trao giải – Full video Tập 20 ngày 11/5/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 20 ngay 11/5/2014 – Gala chung ket Vietnam Idol 2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 20 gala chung ket trao giai –… Tiếp tục đọc

Việt Nam Idol Gala 8 Chung kết – Full video Tập 19 ngày 4/5/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 19 ngay 4/5/2014 – Gala chung ket Vietnam Idol 2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 19  Gala 8 – Full Tap 19… Tiếp tục đọc

Việt Nam Idol Kết quả Gala 7 – Full video Tập 18 ngày 27/4/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 18 ngay 27/4/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 18 ket qua Gala 7 – Full Tap 18 Vietnam Idol ngay 27/4/2014]  Thần… Tiếp tục đọc

Việt Nam Idol Kết quả Gala 5 – Full video Tập 14 ngày 30/3/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 14 ngay 30/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 12 Ket qua Gala 5 – Full Tap 14 Vietnam Idol ngay 30/3/2014]  Thần… Tiếp tục đọc

Vietnam Idol Tập 11 Gala 4 ngày 9/3/2014 – Full video


[Vienam Idol 2013 Tap 11 ngay 9/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 11 Gala 4 – Full Tap 11 Vietnam Idol ngay 9/3/2014]  Thần tượng Âm… Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2013 Tập 10 Kết quả Gala 3 – Full video ngày 2/3/2013


[Vienam Idol 2013 Tap 10 ngay 2/3/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 10 Gala 3 – Full Tap 10 Vietnam Idol ngay 2/3/2014]  Thần tượng Âm… Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2013 Tập 9 Gala 3 – Full video ngày 23/2/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 9 ngay 23/2/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 9 Gala 3 – Full Tap 9 Vietnam Idol ngay 23/2/2014]  Thần tượng Âm… Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2013 Tập 8 Kết quả Gala 2 – Full video ngày 16/2/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 8 ngay 16/2/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 8 cong bo ket qua Gala 2 – Full Tap 8 Vietnam Idol ngay… Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2013 Tập 7 Gala 2 – Full video ngày 9/2/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 7 ngay 9/2/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 7 Gala 2 – Full Tap 7 Vietnam Idol ngay 26/1/2014]  Thần tượng Âm… Tiếp tục đọc

Vietnam Idol 2013 Tập 6 Kết quả Gala 1 – Full video ngày 19/1/2014


[Vienam Idol 2013 Tap 6 ngay 19/1/2014 – Xem video clip Than tuong am nhac Vietnam Idol 2013 Tap 6 ket qua Gala 1 – Full Tap 6 Vietnam Idol ngay 19/1/2014]  Thần… Tiếp tục đọc