Video Bằng Kiều về nước họp fans và làm liveshow (?)


[Bang Kieu ve Viet Nam – Bang Kieu tro lai Ha Noi – Bang Kieu ve Viet Nam hop fans – Bang Kieu ve nuoc to chuc liveshow]  Bằng Kiều dự định sẽ… Tiếp tục đọc