[Chung kết] Bước nhảy hoàn vũ 2014 Liveshow 10 – Full video ngày 22/3/2014


[Buoc nhay hoan vu 2014 liveshow 10 – Buoc nhay hoan vu Tap 10 ngay 22/3/2014 – Xem video clip Chung ket Buoc nhay hoan vu 2014] Chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2014 liveshow 10 ngày 22/3/2014 sẽ bắt đầu 21h và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ Nhà thi đấu... Continue Reading →

Bước nhảy hoàn vũ 2014 Liveshow 7 – Full video ngày 1/3/2014


[Buoc nhay hoan vu 2014 liveshow 7 – Buoc nhay hoan vu ngay 22/2/2014 – Xem video clip Buoc nhay hoan vu 2014] Bước nhảy hoàn vũ 2014 liveshow 7 ngày 1/3/2014 sẽ bắt đầu 21h và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ nhà thi đấu Phan Đình Phùng. >> Xem full... Continue Reading →

Bước nhảy hoàn vũ 2014 Liveshow 6 – Full video ngày 22/2/2014


[Buoc nhay hoan vu 2014 liveshow 6 – Buoc nhay hoan vu ngay 22/2/2014 – Xem video clip Buoc nhay hoan vu 2014] Bước nhảy hoàn vũ 2014 liveshow 6 ngày 22/2/2014 sẽ bắt đầu 21h và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ nhà thi đấu Phan Đình Phùng. >> Đón Tết... Continue Reading →

Bước nhảy hoàn vũ 2014 Liveshow 3 – Full video ngày 18/1/2014


[Buoc nhay hoan vu 2014 liveshow 3 – Buoc nhay hoan vu ngay 18/4/2014 – Xem video clip Buoc nhay hoan vu 2014] Bước nhảy hoàn vũ 2014 liveshow 3 ngày 18/1/2014 chủ đề Đêm nhạc cổ điển sẽ bắt đầu 21h và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ nhà thi đấu... Continue Reading →

Bước nhảy hoàn vũ 2014 liveshow 2 ngày 11/1/2014 – Full video


[Buoc nhay hoan vu 2014 liveshow 2 – Buoc nhay hoan vu ngay 11/4/2014 – Xem video clip Buoc nhay hoan vu 2014]  Bước nhảy hoàn vũ 2014 liveshow 2 ngày 11/1/2014 chủ đề Đêm của những vũ điệu Latin sẽ bắt đầu 21h và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ nhà... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: