Gala trao giải Bài hát yêu thích năm 2014 – Full video ngày 4/1/2015


[Chung ket trao giai Bai hat yeu thich nam 2014 - Bai hat yeu thich thang 1/2015 - Full video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 1/2015 – Xem Bai hat yeu thich ngay 4/1/2015 tren Youtube]  Đêm Gala trao giải Bài hát yêu thích năm 2014 và Liveshow Bài hát yêu thích Tháng 1/2015 diễn ra... Continue Reading →

Bài hát yêu thích tháng 11/2014 – Full video ngày 2/11/2014


[Bai hat yeu thich thang 11/2014 - Full video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 11/2014 – Xem Bai hat yeu thich ngay 2/11/2014 tren Youtube]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 11/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 2/11/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêu thích... Continue Reading →

Bài hát yêu thích tháng 9/2014 – Full video ngày 7/9/2014


[Bai hat yeu thich thang 9/2014 - Full video clip Liveshow Bai hat yeu thich thang 9/2014 – Xem Bai hat yeu thich ngay 7/9/2014 tren Youtube]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 9/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 7/9/2014 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) . Chương trình Bài hát yêu thích... Continue Reading →

Bài hát yêu thích tháng 4/2014 – Full video ngày 6/4/2014


[Bai hat yeu thich thang 4/2014 - Liveshow Bai hat yeu thich thang 4/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 6/4/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 4/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 2/3/2014 tại tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 4/2014 được... Continue Reading →

Bài hát yêu thích Tháng 3/2014–Full video liveshow ngày 2/3/2014


[Bai hat yeu thich thang 3/2014 - Liveshow Bai hat yeu thich thang 3/2014 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 2/3/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 3/2014 diễn ra lúc 21g00 ngày 2/3/2014 tại tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 3/2014 được... Continue Reading →

Bài hát yêu thích Tháng 12/2013 – Full video liveshow ngày 1/12/2013


[Bai hat yeu thich thang 12/2013 - Liveshow Bai hat yeu thich thang 12/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 1/12/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 12/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 1/12/2013 tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 12/2013 được... Continue Reading →

Bài hát yêu thích tháng 10/2013 ngày 6/10/2013 – Full video liveshow


[Bai hat yeu thich thang 10/2013 - Liveshow Bai hat yeu thich thang 10/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich ngay 6/10/2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 10/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 6/10/2013 tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 10/2013 được... Continue Reading →

Bài hát yêu thích tháng 9/2013 ngày 1/9/2013 – Full video


[Bai hat yeu thich - Bai hat yeu thich thang 9-2013 - Liveshow Bai hat yeu thich thang 9/2013 – Ket qua Bai hat yeu thich nam 2013]  Liveshow Bài hát yêu thích tháng 9/2013 diễn ra lúc 21g00 ngày 1/9/2013 Hà Nội. Chương trình Bài hát yêu thích Tháng 9/2013 được truyền hình trực... Continue Reading →

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: