Chung kết Đồ rê mí 2012 – Video clip


[Do re mi 2012 – Chung ket Do re mi 2012 – Ket qua Do re mi 2012 – Giai nhat Do re mi 2012]  Đêm Chung kết Đồ rê Mí 2012 diễn… Tiếp tục đọc