Tag Archive: clip Thử thách cùng bước nhảy

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Tập 1 ngày 17/8/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 1 – Thu thach cung buoc nhay ngay 17/7/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013]… Tiếp tục đọc

Chung kết trao giải Thử thách cùng bước nhảy ngày 15/12/2012 – Video clip


[Chung ket Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 23 – Chung ket  Thu thach cung buoc nhay ngay 15/12/2012]  Thử thách cùng bước nhảy tập… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 19 – Chung kết 8 ngày 1/12 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 19 – Chung ket 8 – Thu thach cung buoc nhay ngay 1/12/2012]  Thử thách cùng bước nhảy tập… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 17 – Chung kết 7 ngày 24/11 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 17 – Chung ket 7 – Thu thach cung buoc nhay ngay 24/11/2012]  Thử thách cùng bước nhảy tập… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy ngày 18/11: Kết quả CK 6 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 15 – Chung ket 6 – Thu thach cung buoc nhay ngay 17/11/2012]  Thử thách cùng bước nhảy tập… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy ngày 17/11: Chung kết 6 Tập 15-Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 15 – Chung ket 6 – Thu thach cung buoc nhay ngay 17/11/2012]  Thử thách cùng bước nhảy tập… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy tập 14 ngày 11/11: Kết quả CK 5 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 14 – Ket qua Chung ket 5 – Thu thach cung buoc nhay ngay 11/11/2012]  Đêm công bố kết… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 13 ngày 10/11: Chung kết 5 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 13 – Ket qua Chung ket 5 – Thu thach cung buoc nhay ngay 9/11/2012]  Thử thách cùng bước… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 12: Kết quả CK4 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 12 – Ket qua Chung ket 4 – Thu thach cung buoc nhay ngay 4/11/2012]  Đêm công bố két… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 11: Chung kết 3 ngày 3/11–Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 11 – Chung ket 4 – Thu thach cung buoc nhay ngay 3/11/2012]  Đêm thi thứ 4 của vòng… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 10: Kết quả CK 3 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 10 ket qua Chung ket 3 – Thu thach cung buoc nhay ngay 28/10/2012]  Thử thách cùng bước nhảy… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 9: Chung kết 3 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 9 Chung ket 3 – Thu thach cung buoc nhay ngay 27/10/2012] Thử thách cùng bước nhảy – So… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 8 ngày 21/10/2012 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 8 Cong bo ket qua Chung ket 2 – Thu thach cung buoc nhay ngay 21/10/2012]  Buổi công bố… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy Tập 7: Chung kết 2 ngày 20/10 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 6 Chung ket 2 – Thu thach cung buoc nhay ngay 20/10/2012] Đêm chung kết thứ hai Thử Thách… Tiếp tục đọc

Thử thách cùng bước nhảy tập 4 ngày 6/10 – Video clip


[Thu thach cung buoc nhay 2012 – Thu thach cung buoc nhay 2012 Tap 3 – Thu thach cung buoc nhay ngay 29/9/29012] Thử thách cùng bước nhảy – So You Think You… Tiếp tục đọc