Chung kết Cup FA 2012: Liverpool 1 – 2 Chelsea – Video clip


[Cup FA 2012 – Chung ket Cup FA 2011/2012 – Tran Chung ket FA Cup 2012 – FA Cup Chelsea Liverpool – Xem Liverpool Chelsea ngay 5/5/2012]  Trận chung kết FA CUP giữa… Tiếp tục đọc