Tag Archive: Dấu ấn

[Dấu ấn số 19] Liveshow Phương Uyên 2015 – Full video ngày 4/4/2015


Liveshow Dấu ấn diễn ra vào 20g30 mỗi thứ bảy đầu tiên của tháng và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam, VTV Huế, VTV Phú Yên và một số… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 18] Liveshow Siu Black 2015 – Full video ngày 7/3/2015


[Dau an so 18 Liveshow Siu Black – Full video clip Dau an Siu Black– Xem video clip Liveshow Dau an Siu Black Youtube – Dau an so 18 ngay 7/3/2015 full ]  Dấu ấn số… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 17] Liveshow Đoan Trang 2015 – Full video ngày 3/1/2015


[Dau an so 17 Liveshow Doan Trang – Full video clip Dau an Doan Trang– Xem video clip Liveshow Dau an Doan Trang Youtube – Dau an so 17 ngay 3/1/2015 full ]    Dấu ấn… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 16] Liveshow Bảo Yến 2014 – Full video ngày 6/12/2014


[Dau an so 15 Liveshow Bao Yen – Full video clip Dau an Bao Yen– Xem video clip Liveshow Dau an  Bao Yen Youtube – Dau an so 16 ngay 6/12/2014 full ]    Dấu ấn… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 15] Liveshow Đan Trường 2014 – Full video ngày 1/11/2014


[Dau an so 15 Liveshow Dan Trương – Full video clip Dau an Dan Trương– Xem video clip Liveshow Dau an  Dan Trương Youtube – Dau an so 15 ngay 1/11/2014 full ]    Dấu… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 14] Liveshow Phan Đinh Tùng 2014 – Full video ngày 4/10/2014


[Dau an so 14 Liveshow Phan Dinh Tung – Full video clip Dau an Phan Dinh Tung– Xem video clip Liveshow Dau an  Phan Dinh Tung Youtube – Dau an so 14 ngay… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 13] Liveshow Ngọc Sơn 2014 – Full video ngày 6/9/2014


[Dau an so 13 Liveshow Ngoc Son – Liveshow Dau an Ngoc Son– Xem video clip Liveshow Dau an Ngoc Son Youtube – Dau an so 13 ngay 6/9/2014 full ]    Dấu ấn số… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 12] Liveshow Ngọc Ánh 2014 – Full video ngày 2/8/2014


[Dau an so 12 Liveshow Ngoc Anh – Liveshow Dau an Ngoc Anh– Xem video clip Liveshow Dau an Ngoc Anh Youtube – Dau an so 12 ngay 2/8/2014 full ]    Dấu ấn số 12… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 11] Liveshow Đức Tuấn 2014 – Full video ngày 5/7/2014


[Dau an so 11 Liveshow Duc Tuan – Liveshow Dau an Duc Tuan – Xem video clip Liveshow Dau an Duac tuan Youtube – Dau an so 11 ngay 5/7/2014 full ]    Dấu… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 10] Liveshow Hồng Ngọc 2014 – Full video ngày 7/6/2014


[Dau an so 10 HongNgoc – Liveshow Dau an Hong Ngoc – Liveshow Dau an HongNgoc – Dau an so 10 ngay 7/6/2014 – Xem video clip Dau an HongNgoc 2014 Youtube] Liveshow… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 9] Liveshow Quang Hà 2014 – Full video ngày 3/5/2014


[Dau an Qaung Ha – Liveshow Dau an Qaung Ha – Liveshow Dau an Qaung Ha – Dau an so 9 ngay 3/5/2014 – Xem video clip Dau an Quang Ha 2014 Youtube]… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 8] Liveshow Lam Trường 2014 – Full video ngày 5/4/2014


[Dau an lam Truong – Liveshow Dau an Lam Trương – Liveshow Dau an Lam Trương – Dau an so 8 ngay 5/4/2014 – Xem video clip Dau an Lam Trương 2014 Youtube]… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 7] Liveshow Hiền Thục – Full video ngày 1/3/2014


[Dau an Hien Thuc – Dau an so 7 Liveshow Hien Thuc – Liveshow Dau an Hien Thuc – Dau an so 7 ngay 1/3/2014 – Xem video clip Dau an Hien Thuc… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 6] Liveshow Thanh Thảo ngày 4/1/2014 – Full video


[Dau an Thanh Thao – Dau an so 6 Liveshow Thanh Thao – Liveshow Dau an Thanh Thao – Dau an so 6 ngay 1/4/2014 – Xem video clip Dau an Thanh Thao… Tiếp tục đọc

[Dấu ấn số 5] Liveshow Bức Tường – Ngày 7/12/2013 – Full video


[Dau an Buc Tuong – Dau an so 5 Liveshow Buc Tuong – Liveshow Dau an The Wall – Dau an so 5 ngay 7/12/2013 – Xem video clip Dau an Buc Tuong] … Tiếp tục đọc