Download Cát đỏ, theme Win 7 made in Việt Nam


Hầu hết các bộ giao diện được giới thiệu từ trước tới nay đều lấy trên các diễn đàn nước ngoài và hầu hết đều do họ làm ra. Nhưng như vậy không có nghĩa là người Việt không thể chế tạo ra một bộ giao diện đẹp cho Windows 7. Hãy cùng khám phá... Continue Reading →

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: