Tag Archive: Đồ rê mí 2013

Chung kết Đồ rê mí 2013 ngày 29/9/2013 – Full video Tập 15


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 15 – Do re mi ngay 29/9/2013 – Xem video clip Do re mi 2013] Đêm chung… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 14 ngày 22/9/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 14 – Do re mi ngay 22/9/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 13 ngày 15/9/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 13 – Do re mi ngay 15/9/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 10 ngày 25/8/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 10 – Do re mi ngay 25/8/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 9 ngày 18/8/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 9 – Do re mi ngay 18/8/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 8 ngày 11/8/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 8 – Do re mi ngay 11/8/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 7 Ngày 4/8/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 7 – Do re mi ngay 4/8/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí 2013 Tập 6 ngày 28/7/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 6 – Do re mi ngay 28/7/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí Tập 5 Ngày 21/7/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 5 – Do re mi ngay 21/7/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí Tập 4 Ngày 14/7/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 4 – Do re mi ngay 14/7/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí Tập 3 ngày 7/7/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 3 – Do re mi ngay 7/7/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí Tập 2 Ngày 30/6/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 2 – Do re mi ngay 30/6/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc

Đồ rê mí đôi Tập 1 ngày 23/6/2013 – Full video


[Do re mi 2013 – Do re mi doi 2013 – Do re mi 2013 Tuan 1 – Do re mi ngay 33/6/2013 – Xem video clip Do re mi 2013]  Đồ Rê… Tiếp tục đọc