Tag Archive: Giai điệu tự hào Người Hà Nội

Giai điệu tự hào Tháng 1/2015 – Full video ngày 30/1/2015


[Giai dieu tu hao so 12 – Giai dieu tu hao thang 1/2015 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 31/1/2015 Youtube] Giai điệu tự hào số 12 Tháng 1/2015 phát… Tiếp tục đọc

Giai điệu tự hào Tháng 12/2014 – Full video ngày 26/12/2014


[Giai dieu tu hao so 10 – Giai dieu tu hao thang 12/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 26/12/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 11 Tháng 12/2014… Tiếp tục đọc

Giai điệu tự hào số 10 – Full video ngày 28/11/2014


[Giai dieu tu hao so 10 – Giai dieu tu hao thang 11/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 28/11/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 10 Tháng 11/2014… Tiếp tục đọc

Giai điệu tự hào số 9 Tháng 10/2014 – Full video


[Giai dieu tu hao so 9 – Giai dieu tu hao thang 10/2014 – Xem full video clip Giai dieu tu hao ngay 31/10/2014 Youtube] Giai điệu tự hào số 9 Tháng 10/2014… Tiếp tục đọc