Tag Archive: Giọng hát Việt nhí

[Full video] Chung kết Giọng hát Việt nhí The voice kids 2013 ngày 7/9/2013


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Chung ket Giong hat Viet nhi Tap 14 -15 – Giong hat Viet nhi Tap Chung ket ket– Giong hat Viet nhi… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids bán kết ngày 31/8/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 13 – Giong hat Viet nhi Tap 13 Ban ket– Giong hat Viet nhi ngay 30/8/2013 –… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 12 ngày 24/8/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 12 – Giong hat Viet nhi Tap 12 Liveshow 4 – Giong hat Viet nhi ngay 24/8/2013… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 11 ngày 17/8/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 11 – Giong hat Viet nhi Tap 3 Liveshow 3 – Giong hat Viet nhi ngay 17/8/2013… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập đặc biệt ngày 10/8/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 11 – Giong hat Viet nhi Tap 3 Vong Liveshow – Giong hat Viet nhi ngay 10/8/2013… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 10 ngày 3/8/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 10 – Giong hat Viet nhi Tap 2 Vong Liveshow – Giong hat Viet nhi ngay 3/8/2013… Tiếp tục đọc

Chiếc khăn Piêu phiên bản nhí Quang Anh và Tùng Dương – Video clip


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 9 – Giong hat Viet nhi Tap 1 Vong Liveshow – Giong hat Viet nhi ngay 27/7/2013… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 9 ngày 27/7/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 9 – Giong hat Viet nhi Tap 1 Vong Liveshow – Giong hat Viet nhi ngay 27/7/2013… Tiếp tục đọc

Liveshow Mr Dam & The voice ngày 20/7/2013 – Video clip


[Liveshow Dam Vinh Hung, Liveshow Mr Dam & The voice 2013, Dam Vinh Hung show Thang 7/2013, Liveshow Dam Vinh Hưng va thi sinh Giong hat Viet, Liveshow Dam Vinh Hung ngay 20/7/2013] … Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 8 ngày 20/7/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 8 – Giong hat Viet nhi Tap 3 Vong doi dau – Giong hat Viet nhi ngay… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 7 ngày 13/7/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 7 – Giong hat Viet nhi Tap 2 Vong doi dau – Giong hat Viet nhi ngay… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 6 ngày 6/7/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 6 – Giong hat Viet nhi ngay 6/7/2013 – The voice kids Tap 6] Giọng hát Việt… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 5 ngày 29/6/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 5 – Giong hat Viet nhi ngay 29/6/2013 – The voice kids Tap 5] Giọng hát Việt… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 4 ngày 22/6/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 4 – Giong hat Viet nhi ngay 22/6/2013 – The voice kids Tap 4]  Giọng hát Việt… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 3 ngày 15/6/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 3 – Giong hat Viet nhi ngay 15/6/2013 – The voice kids Tap 3]  Giọng hát Việt… Tiếp tục đọc