[Chung kết] Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 28 – Full video ngày 27/12/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 28 chung ket 9 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 20/12/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 28 - Liveshow Chung kết 9 ngày 27/12/2014  phát... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 26 – Full video chung kết 8 ngày 20/12/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 22 chung ket 8 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 20/12/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 22 - Liveshow Chung kết 8 ngày 20/12/2014  phát... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 24 – Full video chung kết 7 ngày 13/12/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 22 chung ket 7 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 13/12/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 22 - Liveshow Chung kết 7 ngày 13/12/2014  phát... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 22– Full video chung kết 6 ngày 6/12/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 22 chung ket 6 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 6/12/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 20 - Liveshow Chung kết 6 ngày 6/12/2014  phát sóng... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 20 – Full video Gala Top 10 ngày 29/11/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 20 chung ket 6 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 29/11/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 20 - Gala Gặp gỡ Top 10  ngày 29/11/2014 ... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 18 – Full video Chung kết 5 ngày 22/11/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 18 chung ket 5 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 22/11/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 18 Liveshow Chung kết 5  ngày 22/11/2014  phát sóng... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 16 – Full video Chung kết 4 ngày 15/11/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 16 chung ket 4 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 15/11/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 16 Liveshow Chung kết 4  ngày 15/11/2014  phát sóng... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 14 – Full video Chung kết 3 ngày 8/11/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 12 chung ket 3 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 8/11/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 14 Liveshow Chung kết 3  ngày 8/11/2014  phát sóng... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 12 – Full video Chung kết 2 ngày 1/11/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 12 chung ket 2 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 1/11/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 12 Liveshow Chung kết 2  ngày 1/11/2014  phát sóng... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 10 – Full video Chung kết 1 ngày 25/10/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 10 chung ket 1 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 25/10/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 8 Top 20 ngày 18/10/2014  phát sóng trên HTV7,... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 8 – Full video ngày 18/10/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014  tap 8 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 18/10/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 8 Top 20 ngày 18/10/2014  phát sóng trên HTV7, HN1, CVTV1, DRT,... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 6,7 – Full video Bán kết 2,3 ngày 11,12/10/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014 ban ket 2,3  tap 6,7 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 11, 12/10/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 6, 7 Bán kết 2  ngày 11, 12/10/2014 ... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 5 – Full video Bán kết 1 ngày 4/10/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014 ban ket 1 tap 5 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 4/10/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 5 Bán kết 1 ngày 4/10/2014  phát sóng trên... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2014 Tập 4 – Full video ngày 27/9/2014


[Thu thach cung buoc nhay 2014 tap 4 – Full video clip Thu thach cung buoc nhay ngay 27/9/2014 – Xem full Youtube Thu thach cung buoc nhay 2014]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2014 Tập 4 ngày 27/9/2014  phát sóng trên HTV7, HN1, CVTV1, DRT, Giải Trí... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: