Toàn văn nội dung Luật biển Việt Nam 2012


[Luat Bien Viet Nam – Quoc hoi Viet Nam thong qua Luat Bien – Noi dung Luat Bien Viet Nam 2012] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa… Tiếp tục đọc