Người đi xuyên tường Tập 3 – Full video ngày 9/1/2015


[Nguoi di xuyen tuong tap 3 - Full video Nguoi di xuyen tuong ngay 2/1/2015- Xem video clip nguoi di xuyen tuong full youtube] Người đi xuyên tường - Hole in the wall là gameshow dựa trên trò chơi Nookabe - Bức tường trí tuệ (Brain Wall) của Nhật. Người đi xuyên tường Tập 3 ngày 9/1/2015 phát sóng... Continue Reading →

Người đi xuyên tường Tập 2 – Full video ngày 2/1/2015


[Nguoi di xuyen tuong tap 2 - Full video Nguoi di xuyen tuong ngay 2/1/2015- Xem video clip nguoi di xuyen tuong full youtube] Người đi xuyên tường - Hole in the wall là gameshow dựa trên trò chơi Nookabe - Bức tường trí tuệ (Brain Wall) của Nhật. Người đi xuyên tường Tập 2 ngày 2/1/2015 phát sóng... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: