Tag Archive: The voice Vietnam tập 9

Chiếc khăn Piêu phiên bản nhí Quang Anh và Tùng Dương – Video clip


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 9 – Giong hat Viet nhi Tap 1 Vong Liveshow – Giong hat Viet nhi ngay 27/7/2013… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt The voice Vietnam Tập 9 ngày 28/7/2013 – Full video


[Giong hat Viet 2013 – The voice Viet nam tap 9 – Vong Doi dau The voice Vietnam 2013 – The voice Vietnam tap 9 ngay 28/7/2013]  Giọng hát Việt – The voice… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt nhí The voice kids Tập 9 ngày 27/7/2013 – Full video


[Giong hat Viet nhi – The voice kids of Vietnam – Giong hat Viet nhi Tap 9 – Giong hat Viet nhi Tap 1 Vong Liveshow – Giong hat Viet nhi ngay 27/7/2013… Tiếp tục đọc

Giọng hát Việt – The voice Vietnam Tập 9 ngày 23/9 – Video clip


[Giong hat Viet tap 9 – The voice Viet nam tap 9 – The voice Vietnam tap 9 ngay 23/9] Giọng hát Việt – The voice Tập 9 – Liveshow 1 diễn ra… Tiếp tục đọc