[Chung kết] Thử thách cùng bước nhảy 2013 ngày 7/12/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 Gala chung ket xep hang – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 25 – Chung ket Thu thach cung buoc nhay ngay 7/12/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013 – Ket qua Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy –... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Liveshow 9 ngày 30/11/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 liveshow 9 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 23 – Thu thach cung buoc nhay ngay 30/11/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 23 – Liveshow 9 ngày 30/11/2013... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Liveshow 8 ngày 23/11/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 liveshow 8 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 21 – Thu thach cung buoc nhay ngay 23/11/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 21 – Liveshow 8 ngày 23/11/2013... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Liveshow 7 ngày 16/11/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 liveshow 7 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 19 – Thu thach cung buoc nhay ngay 16/11/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 19 – Liveshow 7 ngày 16/11/2013... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Liveshow 6 ngày 9/11/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 liveshow 6 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 17 – Thu thach cung buoc nhay ngay 9/11/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 17 – Liveshow 6 ngày 9/11/2013... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Liveshow 5 ngày 2/11/2013 – Full video


[Thu thach cung buoc nhay 2013 liveshow 5 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 15 – Thu thach cung buoc nhay ngay 2/11/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013]  Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 15 – Liveshow 5 ngày 2/11/2013... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Liveshow 1 ngày 28/9/2013 – Full video Tập 7


[Thu thach cung buoc nhay 2013 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 7 – Thu thach cung buoc nhay ngay 28/9/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 7 – Liveshow 1 ngày 28/9/2013 sẽ được... Continue Reading →

Thử thách cùng bước nhảy 2013 Tập 6 – Full video Chung kết 1 ngày 21/9/2013


[Thu thach cung buoc nhay 2013 – Thu thach cung buoc nhay 2013 tap 6 – Thu thach cung buoc nhay ngay 21/9/2013 – Xem video clip Thu thach cung buoc nhay 2013] Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance 2013 Tập 6 – Chung kết 1 ngày 21/9/2013 sẽ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: