Video Chung kết Tiếng ca học đường 2011


Update đêm thi thứ 5 – Đêm thi chung kết xếp hạng. Tiếng Ca Học Đường – cuộc thi đơn ca học sinh toàn quốc đã trở thành một sân chơi thường niên… Tiếp tục đọc