Tag Archive: Tiếng hát truyền hình

[Chung kết] Tiếng hát truyền hình HTV 2013 – Full video ngày 13/12/2013


[Tieng hat truyen hinh 2013 – Video clip Chung ket xep hang Tieng hat truyen hinh HTV 2013 – Xem Chung ket Tieng hat truyen hinh ngay 13/12/2013] Chung kết Tiếng hát truyền… Tiếp tục đọc

Chung kết THTH Châu Âu Eurovision 2013 – Full video


[Eurovision – Eurovision  2013 – Chung ket Eurovision  – Ket qua Eurovision  – Tieng hat truyen hinh Chau Au 2013 – Chung ket Tieng hat truyen hinh chau Au 2013]  Eurovision 2013 –… Tiếp tục đọc

Chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình 2012 – Video clip


[Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket xep hang Tieng hat Truyen hinh TP Ho Chi Minh – Gia nhat Tiếng hát truyền hình… Tiếp tục đọc

Chung kết 4 Tiếng hát truyền hình 2012 ngày 2/11 – Video clip


[Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket 4 Tieng hat Truyen hinh TP Ho Chi Minh – Top 4 Tiếng hát truyền hình 2012] … Tiếp tục đọc

Tiếng hát truyền hình 2012: Chung kết 3 ngày 26/10 – Video clip


[Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket 3 Tieng hat Truyen hinh TP Ho Chi Minh] Đêm chung kết 3 Tiếng hát truyền hình… Tiếp tục đọc

Tiếng hát truyền hình 2012: Chung kết 2 – Video clip


[Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket 1 Tieng hat Truyen hinh TP Ho Chi Minh]  Đêm chung kết 2 Tiếng hát truyền hình… Tiếp tục đọc

Tiếng hát truyền hình 2012: Chung kết Đêm 1 – Video clip


[Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket Tieng hat truyen hinh 2012 – Chung ket 1 Tieng hat Truyen hinh TP Ho Chi Minh]  Đêm chung kết 1 Tiếng hát truyền hình… Tiếp tục đọc

Video Eurovision 2011 | Azerbaijan vô địch


Eurovision là một trong những cuộc thi âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới và được tổ chức thường niên tại châu Âu vào tháng 5. Các nước châu Âu cử đại diện… Tiếp tục đọc