Tag Archive: Tôi tỏa sáng

[Liveshow đặc biêt] Tôi tỏa sáng tháng 1/2015 – Full video ngày 17/1/2015


[Toi toa sang thang 1/2015 – Full video Liveshow dac biet Toi toa sang – Toi toa sang ngay 17/1/2014 – Xem Toi toa sang thang 1/2015 full video clip Youtube]  Liveshow  Tôi… Tiếp tục đọc

[Tôi tỏa sáng số 7] Liveshow Justatee & Trịnh Thăng Bình – Full video ngày 20/9/2014


[Toi toa sang so 8 – Liveshow Trinh Thang Binh & Justatee – Toi toa sang so 7 ngay 20/9/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube]  Liveshow  Tôi tỏa sáng… Tiếp tục đọc

[Tôi tỏa sáng số 6] Liveshow Ưng Hoàng Phúc & Trang Pháp – Full video ngày 16/8/2014


[Toi toa sang so 6 – Toi toa sang so 5 ngay 16/8/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube – Liveshow Ung Hoang Phuc & Trang Phap Toi toa sang]  Liveshow … Tiếp tục đọc

[Tôi toả sáng số 5] Liveshow Phương Vy & Trung Quân – Full video ngày 19/7/2014


[Toi toa sang so 5 – Toi toa sang so 5 ngay 19/7/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube – Liveshow Phuong Vy & Trung Quan Toi toa sang]  Liveshow … Tiếp tục đọc

[Tôi toả sáng số 4] Minh Thư & Hoàng Tôn – Full video ngày 21/6/2014


[Toi toa sang so 4 – Toi toa sang so 4 ngay 21/6/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube – Liveshow Minh Thu & Hoang Ton Toi toa sang]  Liveshow … Tiếp tục đọc

[Tôi toả sáng số 3] 365 & Hoàng Thuỳ Linh – Full video ngày 17/5/2014


[Toi toa sang so 3 – Toi toa sang so 3 ngay 17/5/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube – Liveshow 365 & Hoang Thuy Linh Toi toa sang]  Liveshow … Tiếp tục đọc

[Tôi toả sáng số 2] Liveshow Bảo Thy & Cao Thái Sơn – Full video ngày 19/4/2014


[Toi toa sang so 2 – Toi toa sang so 2 ngay 19/4/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube – Liveshow Cao Thai Son & Bao Thy Toi toa sang] … Tiếp tục đọc

[Tôi toả sáng số 1] Liveshow Noo Phước Thịnh & Minh Hằng – Full video ngày 15/3/2014


[Toi toa sang tap 1 – Toi toa sang so 1 ngay 15/3/2014 – Xem Toi toa sang full video clip Youtube – Liveshow Noo Phuoc Thinh & Minh Hang Toi toa sang]  Tôi… Tiếp tục đọc