Gala Chung kết trao giải Vietnam idol 2012: ngày 1/2/2013 – Video clip


[Vietnam Idol 2012 - Chung ket Vietnam Idol 2012 – Trao giai Vietnam Idol 2012 – Gala Chung ket trao giai Vietnam Idol 2012 – Ket qua Vietnam Idol 2012 – Xewm video clip gala chung ket Vietnam idol 2012/2013]  Đêm Gala Chung kết trao giải của Vietnam Idol 2012 – 2013 với những phần... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: