Vietnam Idol Tập 24 ngày 18/1/2013: Kết quả Top 2 – Video clip


[Vietnam idol 2012 – Vietnam Idol 2012 tap 24 Ket qua Gala 8 – Vietnam idol 2012 tap 24 ngay 18/1/2013 – Ket qua Gala  8 Vietnam Idol 2012 – Cong bo Top 2 Vietnam Idol 2012]  Vietnam Idol 2012 Tập 24 - Đêm công bố kết quả Gala 8 và xác định 2 gương... Continue Reading →

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: