Tag Archive: Zing Music Awards

Lễ trao giải Zing Music Award 2014/2015 – Full video ngày 5/1/2015


[Le trao giai Zing Music Awards 2014 – Full video ZMA 2014/2015 – Ket qua Zing Music Awards 2014 – Xem video clip Le trao giai Zing Music Awards 2014 full youtube]  Lễ… Tiếp tục đọc

Lễ trao giải Zing Music Awards 2013/2014 – Full video ngày 7/1/2014


[Le trao giai Zing Music Awards 2013 – Ket qua Zing Music Awards 2013 – Xem video clip Le trao giai Zing Music Awards 2013]  Lễ trao giải Zing Music Awards 2013 –… Tiếp tục đọc

Lễ trao giải Zing Music Awards 2012 – 2013: Video clip


[Zing Music Awards 2012.2013  – Le trao giai Zing Music Awards 2012 – Xem video clip Le trao giai Zing Music Awards 2012 – Ket qua Zing Music Awards 2012 – Giai thuong… Tiếp tục đọc

Video Lễ trao giải Zing Music Awards 2011


[Ket qua Zing music award 2011 – Video Zing Music Awards 2011 dem trao giai – Xem ket qua Zing Music Awards 2011  – Zing Music Awards 2011  gala trao giai – Ket… Tiếp tục đọc

Nhìn lại giải thưởng Zing Music Awards 2010


Zing Music Awards tổ chức lần đầu tiên năm 2010 . Năm 2011, chương trình sẽ khởi động từ tháng 9. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 1/2012. Ban tổ chức… Tiếp tục đọc